Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Vũ Hán đang xây dựng bệnh viện chuyên dụng thứ 2 để đối phó virus corona trong vòng nửa tháng. Ảnh: Twitter
Vũ Hán đang xây dựng bệnh viện chuyên dụng thứ 2 để đối phó virus corona trong vòng nửa tháng. Ảnh: Twitter
Vũ Hán đang xây dựng bệnh viện chuyên dụng thứ 2 để đối phó virus corona trong vòng nửa tháng. Ảnh: Twitter
Lên top