Trung Quốc xây hệ thống đường cao tốc lớn nhất thế giới thế nào?

Nút giao đường cao tốc Bao Đầu-Mậu Danh và đường cao tốc Vĩnh Thuận-Cát Thủ ở Tương Tây và Châu tự trị Miêu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Nút giao đường cao tốc Bao Đầu-Mậu Danh và đường cao tốc Vĩnh Thuận-Cát Thủ ở Tương Tây và Châu tự trị Miêu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Nút giao đường cao tốc Bao Đầu-Mậu Danh và đường cao tốc Vĩnh Thuận-Cát Thủ ở Tương Tây và Châu tự trị Miêu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top