Trung Quốc xây dựng thêm 7 phòng thí nghiệm virus "kiểu Vũ Hán"

Trung Quốc xây thêm 7 phòng thí nghiệm virus. Ảnh: SCIENCE PHOTO LIBRARY
Trung Quốc xây thêm 7 phòng thí nghiệm virus. Ảnh: SCIENCE PHOTO LIBRARY
Trung Quốc xây thêm 7 phòng thí nghiệm virus. Ảnh: SCIENCE PHOTO LIBRARY
Lên top