Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc xây đảo nhân tạo Scarborough nguy hiểm thế nào?