Trung Quốc xả lũ đập, ứng phó khẩn cấp tại các vùng lũ lụt tồi tệ

Lên top