Trung Quốc vật lộn với đại nạn châu chấu tồi tệ nhất hàng thập kỷ

Châu chấu phá hoại mùa màng ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Châu chấu phá hoại mùa màng ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Châu chấu phá hoại mùa màng ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Lên top