Trung Quốc vật lộn cứu cầu cổ gần 500 năm tuổi hư hại trong lũ lụt

Lên top