Trung Quốc: Va chạm tàu, tràn dầu nghiêm trọng trên biển

Công nhân Trung Quốc trên cảng Thanh Đảo. Ảnh: AFP
Công nhân Trung Quốc trên cảng Thanh Đảo. Ảnh: AFP
Công nhân Trung Quốc trên cảng Thanh Đảo. Ảnh: AFP
Lên top