Trung Quốc và câu chuyện hồi hương cổ vật

Nhiều món cổ vật của Trung Quốc đang lưu lạc ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: AFP
Nhiều món cổ vật của Trung Quốc đang lưu lạc ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: AFP
Nhiều món cổ vật của Trung Quốc đang lưu lạc ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: AFP
Lên top