Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc tuyên bố tập trận ở biển Nhật Bản là hợp pháp