Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng lần thứ 2 trong tháng

Tàu chiến Mỹ cuối cùng cập cảng Thanh Đảo là khu trục hạm Benfold vào năm 2016. Ảnh: AP
Tàu chiến Mỹ cuối cùng cập cảng Thanh Đảo là khu trục hạm Benfold vào năm 2016. Ảnh: AP
Tàu chiến Mỹ cuối cùng cập cảng Thanh Đảo là khu trục hạm Benfold vào năm 2016. Ảnh: AP
Lên top