Trung Quốc trồng thành công lúa khổng lồ cao 2m

Trung Quốc chuẩn bị thu hoạch giống lúa cao 2m. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc chuẩn bị thu hoạch giống lúa cao 2m. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc chuẩn bị thu hoạch giống lúa cao 2m. Ảnh: Xinhua
Lên top