Trung Quốc trở thành nước sở hữu kính thiên văn khổng lồ duy nhất thế giới

Kính thiên văn vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 m của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Kính thiên văn vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 m của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Kính thiên văn vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 m của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top