Trung Quốc triệu tập Alibaba và các tập đoàn công nghệ lớn

Alibaba nằm trong số các tập đoàn công nghệ lớn được các nhà chức trách Trung Quốc triệu tập ngày 18.3. Ảnh: AFP
Alibaba nằm trong số các tập đoàn công nghệ lớn được các nhà chức trách Trung Quốc triệu tập ngày 18.3. Ảnh: AFP
Alibaba nằm trong số các tập đoàn công nghệ lớn được các nhà chức trách Trung Quốc triệu tập ngày 18.3. Ảnh: AFP
Lên top