Trung Quốc triển khai sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 nội địa

Trung Quốc triển khai sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 nội địa. Ảnh: AFP
Trung Quốc triển khai sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 nội địa. Ảnh: AFP
Trung Quốc triển khai sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 nội địa. Ảnh: AFP
Lên top