Trung Quốc triển khai những cỗ máy đe dọa nghề shipper ở nhiều đô thị

JD Logistics có kế hoạch tung ra 100 phương tiện giao hàng tự động ở Thường Thục, tỉnh Giang Tô trước cuối năm 2020. Ảnh: Straits Times.
JD Logistics có kế hoạch tung ra 100 phương tiện giao hàng tự động ở Thường Thục, tỉnh Giang Tô trước cuối năm 2020. Ảnh: Straits Times.
JD Logistics có kế hoạch tung ra 100 phương tiện giao hàng tự động ở Thường Thục, tỉnh Giang Tô trước cuối năm 2020. Ảnh: Straits Times.
Lên top