Trung Quốc triển khai hộ chiếu vaccine

Trung Quốc triển khai hộ chiếu vaccine nội địa, chưa bắt buộc từ ngày 8.3. Ảnh: AFP
Trung Quốc triển khai hộ chiếu vaccine nội địa, chưa bắt buộc từ ngày 8.3. Ảnh: AFP
Trung Quốc triển khai hộ chiếu vaccine nội địa, chưa bắt buộc từ ngày 8.3. Ảnh: AFP
Lên top