Trung Quốc: Tranh cãi việc đưa các ngôi sao nổi tiếng vào sách giáo khoa

Diễn viên Trung Quốc Tiêu Chiến trong tài liệu giảng dạy. Ảnh chụp màn hình Weibo
Diễn viên Trung Quốc Tiêu Chiến trong tài liệu giảng dạy. Ảnh chụp màn hình Weibo
Diễn viên Trung Quốc Tiêu Chiến trong tài liệu giảng dạy. Ảnh chụp màn hình Weibo
Lên top