Trung Quốc trấn áp cát tặc trên sông Dương Tử

Nơi giao nhau của hồ Bà Dương và sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nơi giao nhau của hồ Bà Dương và sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nơi giao nhau của hồ Bà Dương và sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top