Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc tổ chức lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.