Trung Quốc: Tỉnh Vân Nam bước vào “chế độ thời chiến” do dịch COVID-19

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bước vào "chế độ thời chiến" để chống lại những kẻ vượt biên sau khi ghi nhận 2 ca vượt biên mắc COVID-19. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu
Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bước vào "chế độ thời chiến" để chống lại những kẻ vượt biên sau khi ghi nhận 2 ca vượt biên mắc COVID-19. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu
Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bước vào "chế độ thời chiến" để chống lại những kẻ vượt biên sau khi ghi nhận 2 ca vượt biên mắc COVID-19. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu
Lên top