Trung Quốc tìm thấy cổ vật quý như mặt nạ vàng 3.000 tuổi ở Tam Tinh Đôi

Cổ vật vàng quan trọng mới phát hiện ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi. Ảnh: Dự án khảo cổ Tam Tinh Đôi
Cổ vật vàng quan trọng mới phát hiện ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi. Ảnh: Dự án khảo cổ Tam Tinh Đôi
Cổ vật vàng quan trọng mới phát hiện ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi. Ảnh: Dự án khảo cổ Tam Tinh Đôi
Lên top