Trung Quốc tiết lộ kế hoạch không gian táo bạo

Ý tưởng về một trạm năng lượng không gian được nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asimov đề xuất lần đầu tiên vào năm 1941. Ảnh chụp màn hình
Ý tưởng về một trạm năng lượng không gian được nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asimov đề xuất lần đầu tiên vào năm 1941. Ảnh chụp màn hình
Ý tưởng về một trạm năng lượng không gian được nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asimov đề xuất lần đầu tiên vào năm 1941. Ảnh chụp màn hình
Lên top