Trung Quốc tiết lộ cổ vật bí ẩn mới ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi

Các sản phẩm văn hóa lấy cảm hứng cổ vật phát hiện tại di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các sản phẩm văn hóa lấy cảm hứng cổ vật phát hiện tại di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các sản phẩm văn hóa lấy cảm hứng cổ vật phát hiện tại di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top