Trung Quốc tiếp tục phạt Alibaba

Alibaba nằm trong số các công ty mới bị cơ quan quản lý Trung Quốc xử phạt. Ảnh: AFP
Alibaba nằm trong số các công ty mới bị cơ quan quản lý Trung Quốc xử phạt. Ảnh: AFP
Alibaba nằm trong số các công ty mới bị cơ quan quản lý Trung Quốc xử phạt. Ảnh: AFP
Lên top