Trung Quốc tiến sát dấu mốc vũ trụ hoành tráng mới

Tên lửa Trường Chinh 2F Y12 và tàu vũ trụ Thần Châu-12 được chuyển đến bãi phóng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 9.6.2021. Ảnh: CMSA
Tên lửa Trường Chinh 2F Y12 và tàu vũ trụ Thần Châu-12 được chuyển đến bãi phóng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 9.6.2021. Ảnh: CMSA
Tên lửa Trường Chinh 2F Y12 và tàu vũ trụ Thần Châu-12 được chuyển đến bãi phóng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 9.6.2021. Ảnh: CMSA
Lên top