Trung Quốc thực hiện sứ mệnh đưa người lên trạm vũ trụ mới

Trung Quốc sẽ thực hiện sứ mệnh đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Hà của nước này vào tháng 6 tới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc sẽ thực hiện sứ mệnh đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Hà của nước này vào tháng 6 tới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc sẽ thực hiện sứ mệnh đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Hà của nước này vào tháng 6 tới. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top