Trung Quốc thông báo kế hoạch chinh phục vũ trụ năm 2022

Từ những thành công trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của mình năm 2021, Trung Quốc đã lên kế hoạch với 40 lần phóng vào năm 2022. Ảnh: AFP
Từ những thành công trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của mình năm 2021, Trung Quốc đã lên kế hoạch với 40 lần phóng vào năm 2022. Ảnh: AFP
Từ những thành công trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của mình năm 2021, Trung Quốc đã lên kế hoạch với 40 lần phóng vào năm 2022. Ảnh: AFP
Lên top