Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc thỏa thuận được các dự án xây dựng lớn ở Myanmar