Trung Quốc thể hiện thiện chí sau khi ông Trump hoãn đánh thuế

Trung Quốc mua đậu tương từ Mỹ. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc mua đậu tương từ Mỹ. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc mua đậu tương từ Mỹ. Ảnh: Reuters.
Lên top