Trung Quốc: Thanh Đảo duy trì "chế độ thời chiến" nhằm chống dịch COVID-19

Nhân viên y tế tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top