Trung Quốc tham vọng đóng tàu sân bay hạt nhân

Tàu sân bay đầu tiên cho Trung Quốc tự chế tạo được hạ thủy hồi tháng 4.2017. Ảnh: Reuters
Tàu sân bay đầu tiên cho Trung Quốc tự chế tạo được hạ thủy hồi tháng 4.2017. Ảnh: Reuters
Tàu sân bay đầu tiên cho Trung Quốc tự chế tạo được hạ thủy hồi tháng 4.2017. Ảnh: Reuters