Trung Quốc thà đóng TikTok còn hơn bị ép bán cho Mỹ

Logo của TikTok hiển thị trên màn hình iPhone trên nền cờ Mỹ ở Arlington, Virginia. Ảnh: AFP.
Logo của TikTok hiển thị trên màn hình iPhone trên nền cờ Mỹ ở Arlington, Virginia. Ảnh: AFP.
Logo của TikTok hiển thị trên màn hình iPhone trên nền cờ Mỹ ở Arlington, Virginia. Ảnh: AFP.
Lên top