Trung Quốc thả cá tầm có nguy cơ tuyệt chủng xuống sông Dương Tử

Trung Quốc thả cá tầm xuống sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc thả cá tầm xuống sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc thả cá tầm xuống sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top