Trung Quốc: Tàu vũ trụ tái sử dụng lên quỹ đạo đã trở về bãi đáp an toàn

Tên lửa Trường Chinh 5B mang theo nguyên mẫu tàu vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc lên quỹ đạo hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tên lửa Trường Chinh 5B mang theo nguyên mẫu tàu vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc lên quỹ đạo hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tên lửa Trường Chinh 5B mang theo nguyên mẫu tàu vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc lên quỹ đạo hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top