Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trung Quốc tập đối phó tấn công bất ngờ gần Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters