Trung Quốc tạo đột phá về vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc tạo phản ứng miễn dịch trong thử nghiệm ở người. Ảnh: VCG
Vaccine COVID-19 của Trung Quốc tạo phản ứng miễn dịch trong thử nghiệm ở người. Ảnh: VCG
Vaccine COVID-19 của Trung Quốc tạo phản ứng miễn dịch trong thử nghiệm ở người. Ảnh: VCG
Lên top