Trung Quốc tăng vọt xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Hộ chiếu Trung Quốc tăng thứ bậc trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Hộ chiếu Trung Quốc tăng thứ bậc trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Hộ chiếu Trung Quốc tăng thứ bậc trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Lên top