Trung Quốc tăng cường kiểm soát tài nguyên quan trọng toàn cầu

Ô tô của Trung Quốc chờ xuất khẩu ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, tháng 9.2020. Ảnh: Xinhua
Ô tô của Trung Quốc chờ xuất khẩu ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, tháng 9.2020. Ảnh: Xinhua
Ô tô của Trung Quốc chờ xuất khẩu ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, tháng 9.2020. Ảnh: Xinhua
Lên top