Trung Quốc tăng cường khử trùng hàng hóa sau phát hiện virus trên bưu kiện

Một nhân viên công ty vận chuyển phun khử trùng hàng hóa để ngăn ngừa COVID-19 ở Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Một nhân viên công ty vận chuyển phun khử trùng hàng hóa để ngăn ngừa COVID-19 ở Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Một nhân viên công ty vận chuyển phun khử trùng hàng hóa để ngăn ngừa COVID-19 ở Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top