Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho sản xuất than và điện

Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho sản xuất than và điện. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho sản xuất than và điện. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho sản xuất than và điện. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top