Trung Quốc tăng cường đổi mới công nghệ khoa học nông nghiệp

Nông dân phun hóa chất nông nghiệp trên cánh đồng lúa mì ở tỉnh Giang Tô, ngày 12.3. Ảnh chụp màn hình
Nông dân phun hóa chất nông nghiệp trên cánh đồng lúa mì ở tỉnh Giang Tô, ngày 12.3. Ảnh chụp màn hình
Nông dân phun hóa chất nông nghiệp trên cánh đồng lúa mì ở tỉnh Giang Tô, ngày 12.3. Ảnh chụp màn hình
Lên top