Trung Quốc: Tai nạn thương tâm vì khử trùng phòng dịch virus Corona

Tai nạn thương tâm vì khử trùng phòng dịch virus Corona xảy ra ở Trung Quốc. Ảnh: AO.
Tai nạn thương tâm vì khử trùng phòng dịch virus Corona xảy ra ở Trung Quốc. Ảnh: AO.
Tai nạn thương tâm vì khử trùng phòng dịch virus Corona xảy ra ở Trung Quốc. Ảnh: AO.
Lên top