Trung Quốc sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh để phóng vệ tinh lên quỹ đạo

Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám và vệ tinh quỹ đạo thấp bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám và vệ tinh quỹ đạo thấp bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám và vệ tinh quỹ đạo thấp bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C. Ảnh: Xinhua
Lên top