Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc sử dụng hộ chiếu “lưỡi bò” là hành động khiêu khích