Trung Quốc sơ tán khẩn cấp khi bão tràn về phía bắc

Hơn 73.000 người dân đang được sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Hơn 73.000 người dân đang được sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Hơn 73.000 người dân đang được sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top