Trung Quốc siết chặt hạn chế COVID-19 ở 2 thành phố trước Tết Nguyên đán

Trung Quốc siết chặt biện pháp ngăn ngừa COVID-19 ở 2 thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc. Ảnh: AFP.
Trung Quốc siết chặt biện pháp ngăn ngừa COVID-19 ở 2 thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc. Ảnh: AFP.
Trung Quốc siết chặt biện pháp ngăn ngừa COVID-19 ở 2 thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc. Ảnh: AFP.
Lên top