Trung Quốc siết chặt công bố nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Lên top