Trung Quốc sẽ treo thưởng 156.000 USD cho mỗi đứa trẻ được sinh ra?

Dân số Trung Quốc đang tăng với tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: AFP
Dân số Trung Quốc đang tăng với tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: AFP
Dân số Trung Quốc đang tăng với tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: AFP
Lên top