Trung Quốc: Say xỉn rơi khỏi tầng 8, thoát chết nhờ giá phơi quần áo

Người phụ nữ Trung Quốc say rượu bị ngã treo ngược ngoài cửa sổ, may mắn thoát chết nhờ giá phơi quần áo. Ảnh: Shanghai.ist.
Người phụ nữ Trung Quốc say rượu bị ngã treo ngược ngoài cửa sổ, may mắn thoát chết nhờ giá phơi quần áo. Ảnh: Shanghai.ist.
Người phụ nữ Trung Quốc say rượu bị ngã treo ngược ngoài cửa sổ, may mắn thoát chết nhờ giá phơi quần áo. Ảnh: Shanghai.ist.
Lên top